Gratis retur og resirkulering av elektronisk avfall hos AS Diamantboring Unicon.

I vår butikk på Ørebekk kan du levere inn gamle og defekte elektriske og elektroniske produkter(EE-avfall) som Diamantboring har i sitt sortiment. Vi sender dette videre til resirkulering.

EE-avfall og batterier inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall og batterier inneholder også plast og metall, noe som er viktig å gjenvinne.

Det er derfor viktig at du som er forbruker leverer kassert EE-avfall og batterier tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktene gjenvinnes.

Enkelt for deg, bra for miljøet

Det spiller ingen rolle om produktet er kjøpt hos oss eller ikke. Men du kan kun levere inn produkttyper som Diamantboring har i sitt sortiment. Vår returordning av EE-avfall gjør det enklere for deg å levere inn gamle og defekte elektriske og elektroniske produkter og batter

Lukk