Har du fått med deg den nye REACH-forskriften om krav til opplæring?

Krav til opplæring for alle håntverkere som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle (profesjonelle eller industrielle virksomheter) som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger kunne dokumentere fullført opplæring i sikker bruk. Kravet til opplæring gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Vi tilbyr gjennom vår leverandør SIKA, gratis kurs for våre kunder. Det er lagt opp som et webinar i
Teams og varer i ca. 2 timer. Kurset holdes på norsk.

Link for påmelding:

REACH SIKKERHETS­TRENING ­WEBINAR

 

 

 

 

Aktuelt

Vise fler
Lukk