Personvernsreglement

I disse personvernreglene beskriver vi mer detaljert hvordan Diamantboring Unicon AS org. no. 952 269 321, Pancoveien 28, 1624 Gressvik, behandler personlig informasjon om deg som representant for et selskap som igjen er kunde / leverandør eller potensiell kunde / leverandør hos Diamantboring Unicon.

Personvernreglene gjelder også deg som besøker nettstedet vårt www.diamantboring.no, og som søker om arbeid hos oss.

Personopplysningsansvarlig

Diamantboring Unicon AS er ansvarlig for personopplysning som behandler dine personopplysninger og til behandling som blir lagt ut i samsvar med gjeldende lovverk. 

Vår behandling av dine personlige data (gjelder for kunder og leverandører)

Vi i Diamantboring Unicon AS sikrer at dine personopplysninger blir behandlet på en trygg og sikker måte. Vi bruker og lagrer personopplysninger bare når de er nødvendige for å oppfylle våre forpliktelser overfor våre kunder, leverandører og andre partnere. Vi røper aldri personopplysninger til tredjepart, bortsett fra i situasjoner der dette er påkrevd for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse eller for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, kunder og samarbeidspartnere.

 

Informasjon om kameraovervåking i vår butikk.

Hensikten med kameraovervåkning av butikken vår er å bidra til et tryggere miljø for våre kunder og et tryggere arbeidsmiljø for våre ansatte. I tillegg til å forhindre tyveri og andre typer kriminalitet på vår arbeidsplass.


• Kontaktinformasjon om overvåking hos Diamantboring Unicon AS er til vår daglig leder, Line Østlie, line@diamantboring.no.

• Vårt juridiske grunnlag for overvåking er den generelle interesse for sikkerhet i henhold til GDPR.

• Vi lagrer filmmateriell i maksimalt tre måneder. I tilfeller der materiale er overlevert til politiet eller påtalemyndigheten og en juridisk prosess er i gang, kan materialet lagres så lenge dette pågår.

• Forutsatt at man kan få den nøyaktige tidsperioden og plasseringen, kan sletting av materialer gjøres på forespørsel.

• Klager på kameraovervåkningen vår kan rettes til Datatilsynet. www.datatilsynet.no

• Filmet materiale gis kun til politiet og påtalemyndigheten og blir aldri utlevert til tredjepart.

• Vi sender ingen informasjon til tredjeland

• Overvåking inkluderer ikke lyd.

Lukk