Fotscannning

Sievi skanner – en løsning som gir velvære for føttene

SieviSCANNER benytter seg av den mest avanserte laserstyrte maskinsynteknologien ved måling av føttenes individualitet og størrelse. Skanneren er svært brukervennlig og rask. Begge føttene måles samtidig og angir til slutt både lengde, bredde og størrelse på foten samt høyde på fotbuen. Basert på måleresultatene anbefaler SieviSCANNER riktig størrelse på fottøyet, bredde på lesten og type innleggssåle. SieviSCANNER gjør det enkelt og raskt å velge riktig fottøy og innleggssåler som gir riktig anatomisk støtte.

 

 

 

Stå opp på SieviSCANNEREN så måles fotens oppbygging i løpet av et par sekunder. Måling kan selvfølgelig foretas med sokker på.

 

 

 

SieviSCANNER er svært lett å bruke. Etter et par tastetrykk på den brukervennlige touch-screenen visualiseres måleresultatene på displayet. Kunden kan foreta målingen uten hjelp fra butikkpersonalet.

 

SieviSCANNER er svært visuell og rask i bruk. Det øker skannerens brukervennlighet da måleresultatene er pålitelige selv om kunden har sokker på. Skanneren er designet for at den skal kunne brukes av kunden uten hjelp fra butikkpersonale.

 SieviSCANNER lagrer måleresultatene for senere behov.

Om ønskelig kan du få tilsendt måleresultatene til din e-postadresse, og da kan du prøve Sievi-produkter som er individuelt tilpasset dine føtter, når tid du vil og hvor du vil.

 

SieviSCANNER revolusjonerer valget av fottøy

 

 

1. IDENTIFISERER FOTENS INDIVIDUELLE OPPBYGGING
Alle føtter er individuelle. En passform som passer en person, kan godt gi en annen person problemer. SieviSCANNER måler både fotens oppbygging og dens ytterpunkter. Resultatene gir individuell informasjon om foten, noe som er en forutsetning for at skoen skal gi maksimal komfort og ha best mulig passform.

 

 

 

2. SieviSCANNER FINNER RIKTIG FOTTØY
Basert på måleresultatene anbefaler SieviSCANNER-systemet både fottøy og innleggssåle som passer best for personen basert på fotens størrelse, bredde og form på fotbuen. Dette gjør det veldig enkelt å velge individuelt tilpasset fottøy.

 

 

3. ANBEFALER KOMFORTGRAD
SieviSCANNER måler ikke bare lengde og bredde på foten, men også oppbyggingen av fotbuen. Basert på resultatene anbefaler systemet riktig formede SieviComfort-innleggssåler som er utviklet for å eksakt tilpasset til Sievi’s yrkes- og vernesko.

 

 

 

4. BRUKERVENNLIG
SieviSCANNER er svært visuell og rask i bruk. Det øker skannerens brukervennlighet da måleresultatene er pålitelige selv om kunden har sokker på. Skanneren er designet for at den skal kunne brukes av kunden uten hjelp fra butikkpersonale.

 

 

 

5. LAGRER KUNDEINFORMASJON - SieviCLOUD
SieviSCANNER lagrer måleresultatene for senere behov. Om ønskelig kan du få tilsendt måleresultatene til din e-postadresse, og da kan du prøve Sievi-produkter som er individuelt tilpasset dine føtter, når tid du vil og hvor du vil.

Ta gjerne kontakt med Ole Petter Svendsen, tlf. 948 66 007 - for å avtale et besøk.

 

Lukk