Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!

AS Diamantboring Unicon tar miljøansvaret på alvor og vi ønsker å bidra!

Vi er opptatt av å levere produkter og tjenester til våre kunder ved bruk av minst mulig ressurser som påvirker miljøet i negativ grad, og uten at dette skal gå ut over kvalitet eller leveringstid.

AS Diamantboring Unicon ble sertifisert som Miljøfyrtårn 14.12.2022, og vi oppfordrer våre leverandører og kunder til også å bli miljøsertifiserte. Er det noe som er aktuelt for dere?

Som Miljøfyrtårn-bedrift innebærer det at bedriften gjennomfører en miljøkartlegging og tiltak slik at vi oppfyller definerte bransjekrav.
Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser.

Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når vår virksomhet skal gi tilbud.

Ved å miljøfyrtårn sertifisere vår virksomhet, bygger vi samtidig omdømme rundt vårt miljøengasjement. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening. Ansvarlighet blir dermed også et større element i vår virksomhets merkevarestrategi.
Gjennom vår sertifisering ønsker vi å vise at vi tar miljøengasjementet på alvor, til glede for oss selv, våre kunder, nærmiljøet og samfunnet.

Besøk www.miljofyrtarn.no for mer informasjon om sertifisering.
Har du spørsmål til vår miljøsertifisering ta gjerne kontakt med:
Line Østlie på telefon: 918 73 769 E-post: line@diamantboring.no

Aktuelt

Vise fler
Lukk