Få dokumenter rett inn i prosjektet

CoBuilder
AS Diamantboring Unicon har avtale med CoBuilder AS, slik at vi kan bidra til å effektivisere informasjonsflyten i bygg- og anleggsnæringen.

Plattformen hjelper aktørene i byggenæringen til å få ut det fulle potensialet i produktdata. Korrekte og pålitelige data gir bedre kvalitet på tjenester, samt reduserte kostnader og miljøpåvirkning.

CoBuilder tilbyr systemer som gjør det enklere for aktørene i næringen å nå hverandre med informasjon. Dette betyr at vi tilbyr kundene våre elektroniske systemer som gjør det enklere å distribuere alle typer relevant digital produktinformasjon for aktørene i bygg- og anleggsbransjen.

Hva betyr dette for våre kunder?

Ved bestilling får kunden automatisk følgende dokumentasjon:

FDV dokumentasjon / Sikkerhetsdatablader

Samsvarserklæringer

CE-dokumentasjon / Ytelseserklæring

BREEAM Egenerklæringer

Aktuelt

Vise fler
Lukk